https://religiousopinions.com
Slider Image

Молитва за празника на Коледа

Тази молитва за празника на Коледа е перфектна молитва, за да се молите след пристигането си у дома от полунощна литургия или на Коледна сутрин, преди да отворите подаръци. Можете също така да го молите като част от вашата благодат на трапезата преди коледната вечеря. (Бащата или майката трябва да се молят стих, а останалата част от семейството трябва да отговори с отговора.) И, разбира се, всяка молитва за Коледа може да се моли всеки ден нагоре през празника Богоявление (6 януари). Не е необходимо дори да се променят думите „този ден“: Честването на празника на Коледа продължава през дванадесетте дни на Коледа, сякаш всичките 12 дни са един ден.

Молитва за празника на Коледа

Мравка. Днес ще ни огрява светлина, защото нашият Господ се е родил за нас; и Той ще бъде наречен Чуден, Бог, Принцът на мира, Отец на идния свят, на чието царство няма да има край.
V. Ражда се дете.
Р. И на нас се дава Син.
Нека се помолим.
Дайте, умоляваме Те, Господи Боже наш, който ние, които се радваме на празнуването на рождения ден на нашия Господ Исус Христос, можем да заслужим чрез святост на живота да достигнем до общение с Него. Който живее и царува вечно и до века. Амин.

Обяснение на молитвата за празника на Коледа

Тази красива молитва ни напомня за какво се случва Коледа. Дете се ражда, но Той не е обикновено дете; Той е Господ на всички, Исус Христос, чието царство няма да има край. И ние, ако Го следваме и израстваме в святост, ще живеем в това царство вечно. Думите на антифона, стиха и отговора са извлечени от пророк Исая и са познати на мнозина от използването им в Месията на Хендел .

10 Термини за духовенство на сикхизма и какво означават

10 Термини за духовенство на сикхизма и какво означават

Всичко за семейството на сикхите

Всичко за семейството на сикхите

Топ идеи за подаръци Diwali

Топ идеи за подаръци Diwali