https://religiousopinions.com
Slider Image

Съгласни на азбуката Гурмукхи (35 Akhar) илюстрирани

Сценарият на Гурмукхи от Gurbani has 35 akhar, или съгласни, идентични на буквенската азбука, включващи три притежателя на гласни и 32 съгласни. Всеки символ представлява фонетичен звук. Азбучният ред на писмеността Gurmukhi е напълно различен от английската азбука. Gurmukhi akhar се основава на групировки, които имат определени сходства и са подредени в grid от пет хоризонтални и седем вертикални реда със специфични произнасящи свойства (това не е показано тук). Всяка буква има комбинация от характеристики в зависимост от нейното хоризонтално и вертикално положение. Някои букви се произнасят с езика, докосващ гърба на горните зъби или свити назад, за да докоснат точно зад билото на покрива на устата. Писмата могат да се произнасят с издухване или да изискват задържане на въздух. Някои знаци имат звук от носа.

Стиховете на Гурбани имат духовно значение в сикхистската писменост и съдържат метафорични пасажи, в които фигурират различните букви на Гурмукхи. Фонетичните правописни букви в преводите варират.

01 от 36

Ръководство за произношение на Gurmukhi Oorraa

Пенджаби Акхар Оорра от Гурбани Значение в писмото на сикхите Оорраа Гурмуки притежател на гласни. Снимка [S Khalsa]

Oorraa е първият от три притежатели на гласни, появяващи се в писмеността на Gurmukhi на Gurbani и е идентичен с притежателите на гласни от пънджабийската азбука (akhar).

Oorraa се произнася с еднакъв акцент върху двете срички и звучи като овче-сурово. Oorraa се използва в началото на дума, където първият звук е звук на гласна или в която и да е дума, когато гласната не е предшествана от съгласна, както в случая на звук с двойна гласна и има специфични звуци на гласните, които са му присвоени правописът на Oorraa е фонетичен и може също да изглежда написан като Oorhaa . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Орара в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростична форма на поетичен стих, написана от Първия Гуру Нанак Дев като младо момче, когато му е дадена задача в домашни условия в училище да напише азбуката. Учителят му изрази учудване, когато детето Нанак Дев написа:

" Oorrai oupmaa taa kee keejai jaa kaa ant na paa-i-aa ||

OORRAA: Пейте в хваление на Онзи, чиито граници не могат да бъдат открити. "SGGS || 432

02 от 36

Ръководство за произношение на Gurmukhi Airraa

Пенджаби Akhar Airraa на Gurbani Значение в писмото на сикхист Airraa Gurmukhi Vowel Holder. Снимка [S Khalsa]

Airraa е вторият от три притежатели на гласни, появяващи се в писмеността на Gurmukhi на Gurbani и е идентичен с притежателите на гласни от азбуката на пенджабския художник.


Airraa се произнася с акцент върху вторите срички и звучи като ера или err-raw. Airraa се използва в началото на дума, където първият звук е звук на гласна или в която и да е дума, където гласната не е предшествана от съгласна, както в случая на звук с двойна гласна и има специфични звуци на гласните, които са му присвоени правописът на Airraa е фонетичен и може да изглежда написан като Airhaa . Правописа може също да се различават леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Airraa в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростична форма на поетичен стих, написан от ученото от Гуру Нанак Дев като младо момче, когато му е дадено домашно задание в училище да напише азбуката. Учителят му изрази учудване, когато детето Нанак Дев написа:

" Aa-i-rrai aap karae jin chhoddee jo kichh karnaa su kar rehi-aa ||
АИРРА: Самият той е създал света, каквото трябва да се направи, той продължава да прави. "SGGS || 434

03 от 36

Ръководство за произношение на Gurmukhi Eerree

Пенджаби Akhar Eerree на Gurbani Значение в писмото на сикхите Eerree Gurmukhi Гласен притежател. Снимка [S Khalsa]

Eerree е третият от три притежатели на гласни, появяващи се в писмеността на Gurmukhi на Gurbani и е идентичен с притежателите на гласни от азбуката на Пенджаби Paintee.

Eerree се произнася с акцент върху вторите срички и звучи като ера или err-raw. Eerree се използва в началото на дума, където първият звук е звук на гласна или в която и да е дума, където гласната не е предшествана от съгласна, както в случая на звук с двойна гласна и има специфични звуци на гласните, които са му присвоени правописът на Eerree е фонетичен и може да изглежда написан като Eerhee или Iri . Правописа може също да се различават леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Eerree в сикхистското писание

Първо Гуру Нанак удиви учителя си с духовните си прозрения, когато му беше дадена задача в училище да напише азбуката:

" Eevrree aad purakh hai daataa aapae sachaa so-ee ||

EEVRREE: Първоначалният Господ е даряващият, Той е само истина. "SGGS || 432

04 от 36

S - Ръководство за произношение на Gurmukhi Sassa

Пенджаби Акхар Саса от Гурбани Значение в Писанието на сикхите Гурмукхи скрипт Сасаа. Снимка [S Khalsa]

Саса е един от 35 съгласни на писмеността на Гурмукхи на Гурбани и е идентичен с буквенската азбука. Съгласните на Гурмукхи са известни като 35 Ахар.

Sassa има звука на S и се произнася с акцент върху втората сричка като sa-saw. Романизираният правопис на Саса е фонетичен и може да изглежда изписан като Сасаа . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Саса в сикхистското писание

Сикхската писменост включва няколко акростични форми на поетичен стих, написани от авторите на Гуру Грант Сахиб:

" Sasai soe sristt jin saajee sabhnaa saahib aek bha-i-aa ||
САССА: Този, който е създал света, е от всички Господари на Единствения Господ. Първи гуру Nanak Dev SGGS || 432

" Sasai sabh jag sehaj oupaa-i-aa teen bhavan ik jotee ||
САССА: Цялата Вселена, която Той създаде с лекота, осветявайки трите области с една светлина. "Първи Гуру Нанак SGGS || 930

Други акростични стихове с участието на Сасаа в Гурбани включват автори:

Петият гуру Арджан Дев:

" Sasaa saran parae ab haarae ||
САССА: Твоето светилище сега влязох, Господи

"Sasaa siaanap chhaadd iaanaa ||
САССА: Отдайте се на своята умна о, невеже глупак. "Гуру Арджан Дев SGGS || 260

Бхагат Кабир:

" Сасаа така неекаа кар sodhahu ||
SASSA: Дисциплинирайте ума с възвишено съвършенство. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Sasaa so seh saej savaarai ||
САССА: Леглото на душата-булка е украсено с присъствието на своя Господ-съпруг. "Bhagat Kabir SGGS || 342

Трети гуру Амар Дас:

" Сасай санджам га-и-оу маури аек даан туд кутхаа-е ла-и-аа ||
САССА: Загубихте самодисциплината, глупако, и приехте оферти под фалшиви претенции. " SGGS || 345

05 от 36

H - Ръководство за произношение на Гурмукхи Хаахаа

Пенджаби Акхар Хаахаа Значение в Писанието на сикхите Гурмукхи скрипт Хаахаа. Снимка [S Khalsa]

Хаахаа е съгласна на писмеността на Гурмукхи акхар от Гуру Грант Сахиб и е почти идентична с азбуката на Пенджаби.

Haahaa представлява H звук, както при ha-ha с еднакъв акцент се дава на двете срички и се произнася така, че когато се говори, се усеща въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Хаахаа е фонетичен и може да изглежда написан като Хаха . Правописите могат да се различават леко в оригиналните Гурмуки, както и в романизирани и енглийски преводи на Гурбани.

Значение в Писанието на Сикхи

Сикхската писменост включва поетични стихове с участието на Хаахаа, написан от Първия гуру Нанак Дев като ученик, когато е назначен да пише азбуката. Учителят му изрази учудване, когато детето Нанак Дев написа:

" Haahai hor na koee daataa jeea oupaae jin rijak deeaa ||
ХАХА: Няма друг даряващ освен Онзи, който е създал създанията, им дава храна. “SGGS || 435

Други поетични композиции на авторите на Гурбани с участието на Хаахаа включват:

" Haahaa гореща мотика nehee jaanaa ||
ХАХА: Той съществува, но не се знае, че съществува. " Bhagat Kabir SGGS || 342

" Haahai har kathaa boojh toon moorrae taa sadhaa sukh hoee ||
ХАХА: Разбери божествения дискурс О, глупако, само тогава ще постигнеш вечен мир. " Труден гуру Амар Дас SGGS || 435

06 от 36

Gurmukhi Азбука Какаа на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Ачар Какаа от значението на Гурбани в Писанието на сикхите Гурмукхи скрипт Какаа. Снимка [S Khalsa]

Какаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

K - Ръководство за произношение на Gurmukhi Kakaa

Kakaa е съгласна на писмеността Gurmukhi и е почти идентичен с азбуката на пенджабския художник.

Kakaa се произнася като cka ckaaw (caw), с акцент върху втората сричка. Не трябва да има издухване на въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Какаа е фонетичен и може да изглежда изписан като Kakka . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Какаа в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростичната форма на поетически стих в селекции в целия Гуру Грант Сахиб.

Първият Гуру Нанак Дев, учуди инструкторите си, когато като младо момче получи домашна задача в училище да пише азбуката, детето отговори с духовен акростик:

" Kakai kes punddar jab hoo-ae vin saaboonai oujaliaa ||
КАККА: Когато косата побелее, тогава без измиване блести. "SGGS || 432

Други акростични стихове с участието на Какаа в Гурбани включват:

" Kakaa kaaran karataa so-oo ||
КАККА: Той е причината, творението и Създателят. "SGGS || 253 Пети Гуру Арджан Дев

" Kakaa kiran kamal meh paavaa ||
КАККА: Светлината на божественото знание осветява сърдечния лотос със своя лъч. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Kakai kaam krodh bharami-o-hu moorrae mamtaa laagae tud har visar-i-aa ||
КАККА: В похот и гняв вие отклонявате О, глупак, ангажиран със светска любов, вие сте забравили Господа. "SSGS || 435 Трети гуру Амар Дас

07 от 36

Gurmukhi Азбука Khakhaa на Gurbani илюстриран с произношение

Пенджаби Akhar Khakhaa Значение в писмеността на сикхите Gurmukhi Script Khakhaa. Снимка [S Khalsa]

Khakhaa е съгласна на азбуката Gurmukhi.

KH - Ръководство за произношение на Gurmukhi Khakhaa

Khakhaa е съгласна на писмеността Gurmukhi на Gurbani и е идентична с Пенджабската азбука.

Khakhaa има звука на Kh и се произнася като ka-kaaw (caw), с акцент върху втората сричка. Трябва да има издухване на въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Khakhaa е фонетичен и може да изглежда написан като Khakha . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Khakhaa в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростичната форма на поетичен стих, включваща Khakhaa от азбуката Гурмукхи и се появява в различни селекции из Гуру Грант Сахиб.

Гуру Нанак, първият сикхистки гуру учуди инструкторите си, когато като младо момче получи домашна задача в училище да пише азбуката, детето отговори с духовен акростик:

" Khakhai khundhkaar saah aalam kar khareed jin kharach deeaa ||
КАХА: Световният създател на дъх и време извлича приходите от желанието за препитание. "SGGS || 432

Други акростични стихове в Гурбани включват няколко автори на Гуру Грант Сахиб:

Поетични композиции във възхвала на Всемогъщия от петия гуру Арджун Дев

" Khakhaa khoonaa kachh nehee tis sanmrath kai paa-eh ||
КАХА: На всемогъщия Господ няма нищо. "SGGS || 253

" Khakhaa kharaa saraahou taahoo ||
KHAKHA: Искрено го хвалете. "SGGS | 260

Поетични прозрения за душата от Бхагат Кабир

" Khakhaa i-ahai khorr man aavaa ||
КАХА: Душата влиза в пещерата на тялото. "SGGS || 340

" khakhaa khoj parai jo koee ||
КАХА: Редки, които търсят, Го търсят. "SGGS || 342

" Khakhaa khirat khapat ga-e kaetae ||
КАХА: Мнозина, пропили и съсипали живота си, загиват. "SGGS || 342

08 от 36

Gurmukhi Азбука Гагаа на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Гагаа Значение в Писанието на сикхите Гурмукхи Сценарий Гагаа. Снимка [S Khalsa]

Гагаа е съгласна на азбуката Gurmukhi akhar.

G - Ръководство за произношение на Gurmukhi Gagaa

Гагаа е съгласна на писмеността Gurmukhi akhar на Gurbani и е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Gagaa се произнася като ga-gaw, с акцент върху втората сричка. Не трябва да има издухване на въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Гагаа е фонетичен и може да изглежда изписан като Гага . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Гагаа в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростичната форма на поетичен стих и се появява през целия Груру Грант Сахиб със значими духовни прозрения, представящи Гагаа от азбуката Гурмукхи .

Гуру Нанак, първи от сикхистските гурута, учуди инструкторите си, когато като младо момче получи домашна задача в училище да напише азбуката, детето отговори с духовен акростик:

" Gagai goe gaae jin chhoddee galee gobid garab bha-iiaa ||
ГАГГА: Който се отказва да пее песни на Всемирния Господ, става арогантен в речта. "SGGS || 432

Други акростични стихове в Гурбани включват:

Петият гуру Арджун Дев възхвалява ефектите от медитацията:

" Gagaa gobid gun ravhou saas saas jap neet ||
ГАГГА: Изреждайте славните похвали на Световния Учител с всеки дъх, медитиращ Него винаги. "SGGS || 254

Бхагат Кабир стих обяснява на Просвещаващия Гуру:

" Gagaa gur kae bachan pachhaanaa ||
ГАГГА: Разберете изказването на Просветителя от инструкциите. "SGGS || 340

Третият гуру Амар Дас обмисля необятността на вселенския Господ.

" Gagai gobid чит kar moorrae galee kinai na paa-i-aa ||
Гага: Размишлявай за Вселенския Господ О, глупак, с обикновени приказки никой никога не го е постигнал. "

09 от 36

Gurmukhi Азбука Ghaghaa на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Akhar Ghaghaa Значение в Писанието на сикхите Gurmukhi Script Ghaaghaa. Снимка [S Khalsa]

Ghaghaa е съгласна на азбуката Gurmukhi.

GH - Ръководство за произношение на Gurmukhi Ghaghaa

Ghaghaa е съгласна на писмеността Gurmukhi akhar, която много прилича на азбуката на пенджабския художник.

Ghaghaa се произнася като gha ghaaw, с акцент върху втората сричка. Трябва да има издухване на въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Ghaghaa е фонетичен и може да изглежда написан като Ghagha . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Гагаа в сикхистското писание

Сикхската писменост включва стихове, включващи Ghaghaa от Гурмукхи азбука от различни автори на Gurbani и се появява в целия Guru Granth Sahib.

Гуру Нанак, първият гуру на сикхите, учуди инструкторите си, когато му беше дадена задача в училище да напише азбуката, детето отговори с духовен акростик:

" Ghaghai ghaal saevak jae ghaalai sabad guroo kai laag rehai ||
Извършването на служба на придружителя, дори докато служи на божествените химни на прикрепения Просветител, остава. "SGGS || 432

Други значими поетични стихове на автори на Гуру Грант Сахиб с участието на Гагаа включват:

Петият гуру Арджан Дев подчертава, че има само Бог.

" Ghaghaa ghaalhou maneh eh bin har doosar naa-he ||
GHAGHA: Поставете това на ум, че няма друг, освен Господ. “SGGS || 254

Бхагат Кабир разказва къде се намира божественото.

" Ghaghaa ghatt ghatt nimasai soee ||
GHAGHA: Във всяко сърце пребъдва. "SGGS || 340

Третият гуру Амар Дас дава прозрението, че колкото и душа да търси, не признава истинските дарове и благословии.

" Ghaghai ghar ghar fireh toon moorrae dadai daan na tudh la-i-aa || 9 ||
GHAGHA: От врата до врата, просиш глупак. Татко: Но благословията, която приемаш, не е. "SGGS || 423

10 от 36

Gurmukhi Азбука Ngangaa на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Нгангаа Значение в Писанието на сикхите Gurmukhi Script Ngangaa. Снимка [S Khalsa]

Ngangaa е съгласна на азбуката Gurmukhi.

NG - Ръководство за произношение на Gurmukhi Ngangaa

Ngangaa е съгласна на Gurmukhi akhar писмеността на Gurbani и е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Ngangaa има звука на NG и се произнася с акцент върху втората сричка. Романизираният правопис на Ngangaa е фонетичен и може също да изглежда написан като Nganga или Nganngaa . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Ngangaa в сикхистското писание

Сикхската писменост през целия Guru Granth Sahib включва азбучни акростични композиции под формата на поетичен стих, съдържащ прозрения с духовно значение.

Гуру Нанак Дев като момче изуми преподавателя си, когато беше инструктиран да напише азбуката, той отговори с акростик по темата на духовния учен:

" Ngan-ngai ngiaan boojhai jae koee parriaa panddit soee ||
NGANGA: Човек с разбиране на духовното знание става религиозен учен. "SGGS || 432

Други значими акростични стихове с участието на Ngangaa от автори на Gurbani bani включват:

Петият гуру Арджунд Дев обяснява учени в духовните мъдрости и трупата на материалния свят в тези редове.

" Ngan-ngaa ngiaan nehee mukh baato ||
НГАНГА: Божествената мъдрост не се получава само от уста на уста. "Гуру Арджун SGGS || 251

" Ngan-ngaa khatt saastra hoe ngiaataa ||
NGANGA: Човек може да е учен от шестте училища на философия. "Гуру Арджун SGGS || 253

" Ngan-ngaa ngraasai kaal teh jo saakat prabh keen ||
NGANGA: Смъртта превзема този, който е ръкоположен от Бог, за поклонник на материалния свят. "SGGS || 2534

Бхагат Кабир съветва неопровержима мъдрост в стиха си:

" Ngan-ngaa nigreh anaehu kar nirvaaro sandaeh ||
NGANGA: Използвайте самообладание, обичайте божественото и отхвърляйте съмнението. "SGGS || 340

11 от 36

Гурмукхи азбука на Chachaa Гурбани илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Чача Значение в Писанието на Сикхи Гурмукхи Скрипт Чача. Снимка [S Khalsa]

Chachaa е съгласна на азбуката Гурмукхи.

Ch - Ръководство за произношение на Gurmukhi Chachaa

Chachaa е съгласна на писмеността Gurmukhi akhar от Gurbani, която е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Chachaa е символ за СН и се произнася с езика точно зад горните зъби като ch при сърбеж с акцент върху втората сричка. Chachaa е фонетичен и може да изглежда написан като Chacha . Правописът на Фонети може да се различава леко в оригиналната граматика на Гурмукхи, както и в романизирани и английски преводи на Гурбани.

Значение на Chachaa в сикхистското писание

В цялата писменост на GGur Granth Sahib акростичната форма на поетичен стих е изложена върху духовното значение на азбуката Гурмукхи.

Първият Гуру Нанак Дев изуми своите преподаватели, когато като младо момче получи задача да напише азбуката, детето отговори с духовен акростик по темата на ведическите текстове:

" Chachai chaar ved jin saajae chaarae khaanee chaar jugaa ||
ЧАЧА: Той е творческият източник на четирите ведически писания, четири метода за отглеждане и четирите епохи. "SGGS || 432

" Bas jal nit na vasat alee-al maer * cha-chaa * gun rae ||
(О, глупава жаба) обитаваш някога във водата (там, където цъфти лилията), но пчелата, която обитава не там * гладни - опиянени * с уханието (на лилията) отдалеч. "SGGS || 990

Други значими алфбетни стихове с участието на Чача от различни автори на Гуру Грант Сахиб включват:

Петият гуру Арджун Дев в стиха си, описващ връзката си с божественото.

" Chachaa charan kamal gur laagaa ||
ЧАХА: Към лотосовите крака на Просветителя съм прикачен. "SGGS || 254

Бхагат Кабир, чиято поезия е описателна за божествената артистичност.

" Chachaa rachit chitra hai bhaaree ||
CHACHA: Той нарисува страхотния портрет, който е светът. "SGGS || 340

12 от 36

Gurmukhi Азбука Chhachhaa на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Чхачхаа Значение в Писанието на сикхи Гурмукхи Скрипт Чхачхаа. Снимка [S Khalsa]

Чхачхаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

CHH (SH) - Ръководство за произношение на Gurmukhi Chhachhaa

Chhachhaa е съгласна на азбуката Gurmukhi akhar от Gurbani и е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Чхачхаа има звука на С в океана и се произнася с акцент върху втората сричка. Романизираният правопис на Chhachhaa е фонетичен и може също да се изписва като Chhachha, или Shhassha и Shhasshaa . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение Chhachhaa в сикхистското писание

В цялата писменост на Гуру Грант Сахиб могат да бъдат намерени поетични стихове, представящи духовното значение на азбуката Гурмукхи акахар Чхачхаа :

Гуру Нанак пръв от сикхистските гурута, учуди инструкторите си с азбучен акростик върху духовно невежество:

" Chhachhai chhaa-i-aa vartee sabh antar tera keeaa bharam hoaa ||
CHHACHHA: Разпространението на духовното невежество е във всички, които се съмняват във вашето дело. "SGGS || 433

Други азбучни акрости в Гурбани включват стихове от различни автори на Гуру Грант Сахиб:

Петият гуру Арджун Дев разказва идеалното смирение на душата в своите акростични стихове:

" Chhashhaa Chhoharae daas interprearae ||
CHHACHHA: Това дете е твой слуга. "SGGS || 254

" Chhachhaa chhaar hot tere santaa ||
CHHACHHA: Мога ли да бъда прахът под Твоите светии. "SGGS || 254

Бхагат Кабир обмисля присъствието на Бог със своя стих:

" Chhashhaa ihai chhatrapat paasaa ||
CHHACHHA: Присъства почетният Господар Учител. "SGGS || 340

" Chhachhai chheejeh ahnis moorrae kio chhootteh jam paakarri-aa || 2 ||

Третият гуру Амар Дас поставя под въпрос стихията на словесното търсене:

ЧАЧА: Носиш се през нощта и ден О, глупако, как ще откриеш, че освобождаването се задържа бързо в лапите на смъртта? "|| 2 || SGGS || 434

13 от 36

Gurmukhi Азбука Jajaa на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Джаджа Значение в Писанието на Сикхи Гурмукхи Скрипт Джаджа. Снимка [S Khalsa]

Джаджаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

J - Ръководство за произношение на Gurmukhi Jajaa

Jajaa е съгласна на 35-знаковата писменост на Gurmukhi akhar на Gurbani, която е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Jajaa има звука на J и се произнася с акцент върху втората сричка като ja-челюстта. Романизираният правопис на Jajaa е фонетичен и може да изглежда като написан като Jajja . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в фонетични романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Джаджа в сикхистското писание

Сикхисткият писание Гуру Грант Сахиб включва акростична форма на поетичен стих, написан от първия първи гуру Нанак Дев като млад студент, когато е инструктиран да напише азбуката:

" Jajai jaan mangat jan jaachai lakh chouraaseeh bheekh bhaviaa ||
ДЖАДЖА: Това смирено същество моли за мъдрост, като се скита с просия през осемдесет и четири лакса (8, 4 милиона) съществувания. "SGGS || 433

Други акростични стихове в Гурбани включват стихове с духовно значие с участието на Джаджаа от няколко други автори на Гуру Грант Сахиб, включително:

" Jajaa jaanai ho kashh hooaa ||
ДЖАДЖА: Его-центрираният вярва, че е станал нещо. "SGGS || 255 от Петия Гуру Арджан Дев

" Jajaa jo tan jeevat jaraavai ||
ДЖАДЖА: Който изгаря тялото, докато е още жив. "SGGS || 340 от Bhagat Kabir

" Jajai joh hir la-ee teree moorrae ant gaiaa pachhutaavehgaa ||

ДЖАДЖА: Ти беше ограбен от твоята божествена светлина О, глупак, покаял се в края, ще заминеш със съжаление. "SGGS || 434 от Третия Гуру Амар Дас

14 от 36

Gurmukhi Азбука Jhajhaa от Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Akhar Jhajhaa Значение в писмото на сикхите Gurmukhi Script Jhajhaa. Снимка [S Khalsa]

Джаджхаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

Jh - Ръководство за произношение на Gurmukhi Jhajhaa

Jhajhaa е съгласна на писмеността Gurmukhi и е идентична с буквенската азбука.

Jhajhaa има звука на Jh, подобен на J, както в Jacques, Zs като в Zsa Zsa, или X, както в Xenia и се произнася като Jh-jhaaw или Zsa-Zsaa, с акцент върху втората сричка. Трябва да има издухване на въздух, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Jhajhaa е фонетичен и може да изглежда написан като Jhajha . Правописът може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Jhajhaain Sikh Писанието

Сикхската писменост включва акростичната форма на поетичен стих с участието на Jhajhaa от азбуката Гурмукхи и се появява в целия Guru Granth Sahib.

Като млад ученик Гуру Нанак Дев Джи написа духовно ориентиран стих, потвърждаващ благородния характер на Божественото:

" Jhajhai jhoor marhu kiaa praanee jo kichh daennaa so dae rehiaa ||
ДЖАДЖА: О смъртни, защо умираш от безпокойство? Каквото даде Господ, Той дава непрекъснато. "SGGS || 433

Акростичните стихове в Гурбани от други автори на Гуру Грант Сахиб включват:

" Jhajhaa jhooran mittai interprearo ||
JHAJHA: Твоите скърби ще свършат. " SGGS || 255 Гуру Арджан Дев

" Jhajhaa ourajh surajh nehee jaanaa ||
JHAJHA: Заплетете се в света и не знаете как да се разедините. " SGGS || 340 Bhagat Kabir

" Jhajhai kadhae no jhooreh moorrae satgur kaa oupadaes sun toon vikhaa ||
ДЖАДЖА: Може би никога няма да се нуждаеш от покаяние, глупако, ако бе слушал инструкциите на Истинския просветител дори за миг. " SGGS || 435 Гуру Амар Дас

15 от 36

Gurmukhi Азбука Njanjaa на Gurbani илюстрирана с произношение

Пенджаби Акхар Нджаджа Значение в Писанието на сикхите Гурмукхи скрипт Нджаджаа. Снимка [S Khalsa]

Нджаджаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

Nj - Ръководство за произношение на Gurmukhi Njanjaa

Njanjaa е съгласна на писмеността Gurmukhi, която е идентична с буквенската азбука.

Наджана се казва с притиснат език към покрива на устата зад горните зъби с акцент върху втората сричка. Njanjaa е фонетичен, Nj може също така да бъде изписан като Ny или дори Ni и се произнася като Enya, лук или Калифорния, а не да се наслаждавате или движите. Njanjaa може също така да се изписва като Nyanya, тъй като правописите се различават леко в оригиналните текстове на Гурмуки, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Njanjaa в сикхистското писание

Сикхската писменост включва акростични форми на поетичен стих с участието на Njanjaa .

Показвайки духовно прозрение, докато беше още момче, Гуру Нанак Дев първи от сикхистските гуру написа:

" Njannjai nadar karae jaa daekhaa doojaa koee naahee ||
Предавайки визията на неговия грациозен поглед, не виждам друг до него. “SGGS || 433

Други значими акростични шабади на Gurbani с участието на Njanjaa включват:

" Njannjaa njaanhu drirr sehee binas jaat eh hae-et ||
NYANYA: Знайте като напълно правилно, че светската любов ще свърши. "Пети гуру Арджун Дев SGGS || 255

" Njannjaa nikatt ju ghatt rehio door kehaa taj jaa-e ||
NYANYA: Той живее близо до сърцето ти, защо да отидеш далеч да Го търсиш? “SGGS || 340 Bhagat Kabir

16 от 36

Gurmukhi Script Tainkaa на Gurbani илюстриран с произношение

Пенджаби Akhar Tainkaa от Gurbani Illustrated Gurmukhi Script Tainkaa. Снимка [S Khalsa]

Tainkaa е съгласна на азбуката Гурмукхи.

TT - Ръководство за произношение на Gurmukhi Tainka

Tainkaa е съгласна на писмеността Gurmukhi, която е идентична с буквенската азбука.

Tainkaa звучи като tank-aw, представлява твърд T като при теглене, може да бъде представен с двоен TT и произнесен с езика, свит назад, за да докосне покрива на устата. Романизираният правопис на Tainkaa е фонетичен и може да изглежда написан като Tanka, Tatta или Ttatta, тъй като правописа могат да се различават леко в оригиналните текстове на Гурмуки, както и в романизирани и английски преводи на Гурбани.

Значение на Тайнка в сикхистското писание

Сикхската писменост включва духовни прозрения, написани под формата на акростични стихотворения от първо Гуру Нанак като ученик:

Ttattai ttanch karuh kiaa praannee gharree ke mueht ke ootth chalnaa ||
TATTA: Защо практикуваш лицемерие O Mortal? След миг ще станете и в миг заминавате. "SGGS || 433

Други свещен акростичен стих с участието на Тата включва това от Бхагат Кабир:

" Ttattaa bikatt ghaatt ghatt maahee ||
TATTA: Трудният път към Бога се крие по пътя на сърцето и ума вътре. "SGGS || 341

17 от 36

Gurmukhi Script Tthatthhaa of Gurbani Illustrated with произношение

Пенджаби Акхар Тхатхаа Значение в Писанието на сикхите Гурмукхи скрипт Ттхатхаа. Снимка [S Khalsa]

Тхатхаа е съгласна на азбуката Гурмукхи.

TTH - Ръководство за произношение на Gurmukhi Tthatthaa

Tthatthaa е съгласна на Gurmukhi akhar, която е идентична с азбуката на пенджабския художник.

Tthatthaa има звука на Th и се произнася като tha-thaaw с акцент върху втората сричка. Езикът е свит назад, за да докосне покрива на устата и трябва да има издухване на въздуха, когато ръката се държи пред устните. Романизираният правопис на Tthatthaa е фонетичен и може също да се изписва като Tthattha, Thhathaa или други вариации. Оригиналните фонетични изписвания на Гурмуки могат да се различават видимо, както и романизираните и английските преводи на Гурбани.

Значение на Thatthaa в сикхистското писание

Акростични форми на духовно значими поетични стихове с участието на съгласни от азбуката Гурмукхи се появяват в писанията на Гуру Грант Сахиб. Като момче в Nanakana Sahib, реформаторът Guru Nanak Dev написа:

Tthhatthhai thhaadhh vartee tin antar har charnee jinh kaa chit laagaa ||
TTHHATTHA: Мирът прониква в сърцето на онези, чийто ум е привързан към лотоса на Господния крак. "SGGS || 433

Други акростични стихове с участието на Tthatthaa от авторите на Гурбани включват:

" Tthhatthaa manooaa thhaaheh naahee ||
TTHHATTHA: Онези чувства, които не нараняват. "SGGS || 256 Пети Гуру Арджун Дев

" Tthhatthhaa ehai door thhag neeraa ||
TTHHATTHA: Дръжте се на голямо разстояние от този мираж. "SGGS 341 Bhagat Kabir

18 от 36

Gurmukhi Азбука Ddaddaa на Gurbani илюстриран с произношение

Пенджаби Akhar Dddadaa Значение в писмото на сикхите Gurmukhi Script Ddaddaa. Снимка [S Khalsa]

Dddadaa е съгласна на азбуката Гурмукхи.

DD - Ръководство за произношение на Gurmukhi Ddaddaa

Dddadaa е съгласна на писмената функция на Gurmukhi in Gurbani и е идентична с буквенската азбука.

Ddaddaa е представен от DD и се произнася Da-daaw, с акцент върху втората сричка. Езикът е свит назад, за да докосне покрива на устата зад билото на венците. Звукът е подобен на двойния DD в татко или на D в жаба или лекар. Романизираният правопис на Ddaddaa е фонетичен и може да изглежда написан просто като Dadda . Правописът също може да се различава леко в оригиналния Gurmukhi, както и в романизирани и английски преводи на Gurbani.

Значение на Дадада в сикхистското писание

Няколко шабади на Guru Granth Sahib представят Daddaa в акростична форма на поетичен стих, имащ духовно значение.

Гуру Нанак, първи от сикхистските гурута, започнал да пише химни за духовни заслуги още като момче:

" Ddaddai ddanph karhu kiaa praannee jo kichh hoaa su sabh chalnaa ||
DDADDA: Защо пускаш такива показни шоута, о смъртни? Каквото съществува, всички ще отминат. "SGGS || 433

Други акростични стихове на авторите на Gurbani, където Ddaddaa оценява, включват:

" Ddaddaa ddaeraa ehu nehee jeh dderaa teh jaan ||
DDADDA: Тази обител не е вашето истинско жилище, за което трябва да се запознаете. "SGGS || 256 Пети гуру Арджан Дев

" Ddaddaa ddar oupajae ddar jaaee ||
DDADDA: Когато се осъзнае страхът от Бог, други страхове се отдалечават. "SGGS || 341 Bhagat Kabir

19 от 36

Gurmukhi Азбука Dhhadhhaa на Gurbani илюстриран с произношение

Punjabi Akhar Dhhhaddhhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script DDhaddhaa. Снимка [S Khalsa]

Ddhaddhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Dhh - Gurmukhi Dhhadhhaa Pronunciation Guide

Dhhadhhaa is a consonant of the Gurmukhi script featured in the hymns of Gurbani, and is identical to the Punjabi alphabet.

Dhhadhhaa has the sound of Dh and is pronounced as dha-dhaaw, with emphasis on the second syllable. The tongue is curled back to touch the roof of the mouth behind the gum ridge. There should be a puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhhadhhaa is phonetic and may also appear spelled as Ddhaddhaa or even variations of Dtadtaa . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhhadhhaa in Sikh Scripture

The acrostic form of poetry featuring Dhhadhhaa of the Gurmukhi alphabet appears in several of the Guru Granth Sahib hymns.

While still a child, First Guru Nanak stressed the spiritual signifigance of poetic composition when he wrote:

" Dhhadhhai dhhaa-eh ousaarai aapae jio tis bhaavai tivai karae ||
DHHADHHA: The Lord himself establishes and disestablishes, as it pleases Him so does He do." SGGS||432

Other such acrostic verses in Guru Granth Sahib include:

" Dhhadhhaa dhhoodhhat keh phirhu dhhoodhhan e-aa man maa-eh || ||
DHHADHHA: Where do you wander about to go searching? Search instead within your own mind." Fifth Guru Arjan Dev SGGS||256

" Dhhadhhaa dhhig dhhoodhheh kat aanaa ||
DHHADHHA: Why do you search for him elsewhere in every other direction? SGGS||341 Bhagat Kabir

20 от 36

Gurmukhi Alphabet Nhaanhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nhaanhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nhaanhaa. Снимка [S Khalsa]

Nhaanhaa of the Gurmukhi alphabet.

Nh - Gurmukhi Nhaanhaa Pronunciation Guide

Nhaanhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nhaanhaa is represented by Nh or a double NN has the sound of N as in burn. Nhaanhaa is said with emphasis equally on both syllables as in Na-na, and is pronounced with the tongue curled back to touch the roof of the mouth so that when spoken there is a slight puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nhaanhaa is phonetic and may also appear spelled as Nanna . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Nhaanhaa in Sikh Scripture

An acrostic form of poetic verse written by First Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet expresses the spritual acheivement of conquering ego:

" Naanai ravat rehai ghatt antar har gun gaavai soee ||
NANNA: One whose inner being is filled with the Lord, sings His glorious praise." SGGS||433

Other acrostic verses featuring Nhaanhaa composed by various authors of Gurbani include:

" Naanaa ran tae seejhee-ai aatam jeetai koe ||
NANNA: One who conquers their own being, wins the battle of life." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Naanaa ran rootou nar nehee karai ||
NANNA: The warrior who fights on the battle-field should keep up and press on." SGGS||340 Bhagat Kabir

21 от 36

Gurmukhi Alphabet Tataa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Tataa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Tataa. Снимка [S Khalsa]

Tataa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

T - Gurmukhi Tataa Pronunciation Guide

Tataa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Tataa represents the sound of T sounds and is said like ta-taw, with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth. No air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Tataa is phonetic and may also appear spelled as Tatta . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Tataa in Sikh Scripture

The scripture of Guru Granth Sahib includes an acrostic form of poetic verse of spritual signifigance written by First Guru Nanak as a young boy:

" Tatai taaroo bhavajal hoaa taa kaa ant na paa-i-aa ||

TATTA: So deep is the terrible world-ocean, its limits cannot be found." SGGS||433

Other acrostic verses of spirtual signifigance featuring Tataa written by the authors of Gurbabi include:

" Tataa taa sio preet kar gun nidh gobid ra-ae ||
TATTA: Enshrine love for that Treasure of Excellence who is the Universal Sovereign Lord." SGGS||256 Fifth Guru Arjan Dev

" Tataa atar tario-oo neh jaa-ee ||
TATTA: The treacherous world-ocean cannot be crossed over." SGGS||341 Bhagat Kabir

22 от 36

Gurmukhi Thathaa of Gurbani Alphabet Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Thathaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Thathaa. Снимка [S Khalsa]

Thathaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

TH - Gurmukhi Thathaa Pronunciation Guide

Thathaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Thathaa represents the sound of TH as in teeth, is said like Tha-thaw with emphasis on the second syllable, and is pronounced with the tongue pressed behind the upper teeth so that a puff of air is felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Thathaa is phonetic and may also appear spelled as Thattha . Spellings also may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Thathaa in Sikh Scripture

As a young boy Guru Nanak surpised his teachers when he wrote a form of acrostic poetry with profound spirtual signifigance:

" Thathai thaan thaanntar so-ee jaa kaa kee-aa sabh ho-aa ||
THATHA: In all the places and interspaces is He, everything which exists is His doing." SGGS||433

Other signifigant acrostic verses using Thathaa composed by the authors of Guru Granth Sahib include:

" Thathaa thir ko-o-oo nehee kaa-e pasaarhu paav ||
THATHA: Nothing is permanent, why do you stretch out your feet?" SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Thathaa athaah thaah nehee paavaa ||
THATHA: He is Unfathomable, His depths cannot be explored." SGGS||342 Bhagat Kabir

23 от 36

Gurmukhi Alphabet Dadaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dadaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dadaa. Снимка [S Khalsa]

Dadaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

D - Gurmukhi Dadaa Pronunciation Guide

Dadaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi paintee alphabet.

Dadaa is pronounced as da-daw, with emphasis on the second syllable. The D sound is made with the tongue pressed against the back of the upper teeth. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dadaa is phonetic and may also appear spelled as Dadda . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dadaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes poetic verse featuring akhar consonant Dadaa of Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

A spiritual acrostic by Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when the juvinile pupil responded to an assignment with:

" Dadai dos na dae-oo kisai dos karnmaa aapn-i-aa ||
DADDA: Do not blame anyone else, the fault is of your own doing." SGGS||433

Acrostic Gurbani verses by other authors include:

" Dadaa daataa ae-ek hai sabh ko daevanhaar ||
DADDA: The great giver is the One all bestowing Lord." SGGS||257 Guru Arjun Dev

" Dadaa daekh ju binsanhaaraa ||
DADDA: Whatever can be seen is perishable." SGGS ||341 Bhagat Kabir

24 от 36

Gurmukhi Alphabet Dhadhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Dhadhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Dhadhaa. Снимка [S Khalsa]

Dhadhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

DH - Gurmukhi Dhadhaa Pronunciation Guide

Dhadhaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and identical to the Punjabi alphabet.

Dhadhaa represents an DH sound as in Dha-dhaw with emphasis on the second syllable and is pronounced with the tongue pressed against the back of the upper teeth so that when spoken there is a puff of air felt when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Dhadhaa is phonetic and may also appear spelled as Dhadha . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Dhadhaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy. The lad amazed his teacher who teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Dhadhai dhaar kalaa jin chhoddee har cheejee jin rang kee-aa ||
DHADHA: The earth has been established and upheld by the Lord who has imparted His coloring to everything." SGGS||433

" Dhadhai dharam dharae dharmaa pur gunkaaree man dheeraa ||
DHADHA: Those who enshrine devotion dwell in the city of faith are the worthy ones whose minds are steadfast and stable.
Dhadhhai dhool parrai mukh mastak kanchan bha-ae manooraa ||
DHADHA: The dust of such saints' feet alighting upon one's face and forehead, transforms that one from iron to gold." SGGS||930

Other acrostic verses in Gurbani featuring Dhadhaa includesignifigant shabads composed by:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Dhadhaa dhoor puneet tere janoo-aa ||
DHADHA: The dust beneath the feet of the holy is sacred." SGGS||251

" Dhadhaa dhaavat tou mittai santsang ho-e baas ||
DHADHA: Wanderings cease when one attains an abode in the Saint's association." SGGS||257

Bhagat Kabir:

" Dhadhaa aradheh ouradh nibaeraa ||
DHADHA: Everything is resolved when one turns about and ascends from the lower realms of earth to the higher realms of heaven." Kabir SGGS||341

Third Guru Amar Das:

" Dhadhai dhaavat varaj rakh moorrae antar terai nidhaan pa-i-aa ||
DHADHA: Restrain your wanderings O fool, within you is found the treasure." SGGS||435

25 от 36

Gurmukhi Alphabet Nanaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Nanaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Nanaa. Снимка [S Khalsa]

Nanaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

N - Gurmukhi Nanaa Pronunciation Guide

Nanaa is a consonant of the 35 Gurmukhi akhar of Gurbani and is identical to the Punjabi alphabet.

Nanaa represents an N sound as in na-naw with emphasis on the second syllable and is pronounced so that the tongue touches the back of the upper teeth. There should be no puff of air when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of Nanaa is phonetic and may also appear spelled as Nannaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations.

Significance of Nanaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic form of poetic verse written by first Guru Nanak as a young boy when given a homework assignment in school by his teacher to write the alphabet. His teacher expressed astonishment when the child Nanak Dev wrote:

" Nannai naah bhog nit bhogai naa ddeethhaa naa sanmhaliaa ||
NANNA: The Husband Lord enjoys ever the pleasures, but is neither seen nor understood." SGGS||433

Other acrostic style shabads featuring Nanaa by the authors of Guru Granth Sahib include:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Nannaa narak pareh tae naahee ||
NANNA: Into Narak (hell) they fall not." SGGS||257

" Sidhhan-ngaa-i-ai simareh naahee nannai naa tudh naam la-i-aa ||
Sidhan, Ngaayiyai: You remember Him not, NANNA: nor do you indulge in His name." SGGS||434

Bhagat Kabir:

" Nannaa nis din nirakhat jaaee ||
NANNA: The nights and days go by while I pass them looking for the Lord." Kabir SGGS||340

26 от 36

Gurmukhi Alphabet Papaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Papaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Papaa. Снимка [S Khalsa]

Papaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

P - Gurmukhi Papaa Pronunciation Guide

Papaa is a consonant of the 3k akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Papaa is represented by P and pronounced as pa-paw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Pa. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips as Papaa is spoken. The Romanized spelling of Papaa is phonetic and may also appear spelled as Pappa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Papaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes acrostic poetic verses featuring Gurmukhi consonant Papaa in the shabads of Gurbani.

When writing verses Guru Nanak, first of the Sikh gurus, astonished his instructors as a young boy with his spiritual insights:

" Papai paatisaahu parmaesar vaekhann ko parpanch kee-aa ||
PAPPA: The Supreme King and Transcendent Lord created the world and watches over it." SGGS||433

Other acrostic verses in Guru Granth Sahib by various authors of Gurbani include:

" Papaa parmit paar na paa-i-aa ||
PAPPA: He is beyond estimating, His limits cannot be discovered." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Papaa apar paar nehee paavaa ||
PAPPA: He is boundless his boundaries can never be known." SGGS||341 Bhagat Kabir

" Papai paar na pavehee moorrae parpanch toon palach rehiaa ||
PAPPA: You shall not swim across, O fool, as you are engrossed in worldly affairs." SGGS||435 Third Guru Amar Das

27 от 36

Gurmukhi Alphabet Phaphaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Phaphaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Phaphaa. Снимка [S Khalsa]

Phaphaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Ph - Gurmukhi Phaphaa Pronunciation Guide

Phaphaa is a consonant of the 35 akhar of Gurmukhi script and is identical to the Punjabi alphabet.

Phaphaa is represented by PH as in elephant and is pronounced as pha-phaw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Phaphaa is phonetic and may also appear spelled as Phapha and occasionally F is or Faffa is used, however PH is more correct as the sound is fully aspirated. Note the difference between saying fork and elephant or phosphorous while holding the hands to the lips. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. A distinct puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Phaphaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Phaphaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

As a child, Guru Nanak, the first Sikh guru, astonished his instructors when he presented them with an alphabetical spiritual acrostic:

" Phaphai phaahee sabh jag phaasaa jam kai sangal bandh la-i-aa ||
PHAPHA: The whole world is entangled in the noose of Death, and bound by its chains." SGGS||433

Acrostic verses by other authors of Gurbani featuring Phaphaa include:

" Phaphaa phirat phirat too aa-i-aa ||
PHAPHA: After wandering and wandering, at long last you have come." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Phaphaa bin phooleh phal ho-ee ||
PHAPHA: Without flowering, the fruit is produced." SGGS||340 Bhagat Kabir

28 от 36

Gurmukhi Alphabet Babaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Babaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Babaa. Снимка [S Khalsa]

Babaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

B - Gurmukhi Babaa Pronunciation Guide

Babaa is a consonant of the Gurmukhi 35 akhar and is the same as the Punjabi alphabet.

Babaa is represented by B and pronounced as ba-baw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together then open to form the sound of Ba. There should be no puff of air when when the hand is held in front of the lips. The Romanized spelling of is phonetic and may also appear spelled as Babba . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Babaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes a form of poetic verse appearing the Guru Granth Sahib that features the Babaa character of the Gurmukhi alphabet.

Guru Nanak, the first Sikh guru, greatly impressed his tutpor when as a young boy he composed a spiritual acrostic:

" Babai baajee khaelan laagaa chouparr keetae chaar jugaa ||
Babba: He began to play the game, using as His dice-cloth, the four ages." SGGS||433

Various authors also composed acrostic verses of Gurbani featuring Babaa including:

" Babaa breham jaanat tae brehmaa ||
BABBA: One who divines (intuitively comes to know) the Supreme Divine is known as a Brahmin." SGGS||258 Fifth Guru Arjun Dev

" Babaa bindeh bind milaavaa ||
BABBA: The drip and drop blend together." SGGS||340 Bhagat Kabir

" Babai boojheh naahee moorrae bharam bhulae teraa janam ga-i-aa ||
BABBA: You understand not O fool, deluded by doubt your life wastes away." SGGS||434 Third Guru Amar Das

29 от 36

Gurmukhi Alphabet Bhabhaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Bhabhaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Bhabhaa. Снимка [S Khalsa]

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

BH- Gurmukhi Bhabhaa Pronunciation Guide

Bhabhaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 Akhar and is the same as that of the Punjabi alphabet.

Bhabhaa is pronounced as bha-bhaw, with emphasis on the second syllable. The lips must first be pressed together and then open to make the sound. The Romanized spelling of Bhabhaa is phonetic and may also appear spelled as Bhabha . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani. For Romanized transliteration purposes in Gurbani scripture, Bhabhaa is most often represented by BH but sometimes is written as P for non scriptural purposes when writing Romanized Punjabi, because as in the English way of saying P, a distinct puff of air should be felt when the hand is held in front of the lips. For example the Punjabi word word for sister might be spelled Bhainji or Penji in Roman letters.

Significance of Bhabhaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes the acrostic form of poetic verse featuring Bhabhaa of the Gurmukhi alphabet and appears throughout the Guru Granth Sahib.

Guru Nanak Dev, first of the Sikh gurus, astonished his instructors when as a young boy given a homework assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Bhabhai bhaaleh se phal paaveh gur parsaadee jinh ko bho pa-i-aa ||
BHABHA: Those who seek are fruitful by the Enlightener's grace, and they become God-fearing." SGGS||434

Other signifigant acrostic shabads by various authors of Guru Granth Sahib include:

" Bhabhaa bharam mittaavhu apanaa ||
BHABHA: Cast off your doubt." SGGS||258 Fifth Guru Arjan Dev

" Bhabhaa bhaedeh bhaed milaavaa ||
BHABHA: Dispelling doubt divine union is achieved." SGGS||342 Bhagat Kabir

" Bhabhai bhavjal ddubohu moorrae maa-i-aa vich galtaan bha-i-aa ||
BHABHA: You have drowned in the terrible world-ocean, O fool, while engrossed in Maya's illusory wealth." SGGS||435 Third Guru Amar Das

30 от 36

Gurmukhi Script Mamaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Mamaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Mamaa. Снимка [S Khalsa]

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

M - Gurmukhi Mamaa Pronunciation Guide

Mamaa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar of Gurbani and is the same as its Punjabi alphabet counterpart.

Mamaa is represented by M and is pronounced as Ma-maw, with emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Mamaa is phonetic and may also appear spelled as Mamma . The lips must first be pressed together and then open to make the sound. No puff of air should be felt when said while holding the hand in front of the lips. Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Mamaa in Sikh Scripture

Scripture of the Guru Granth Sahib includes poetic verses featuring Mamaa of the Gurmukhi alphabet. Teachers were wonderstruck when their student Guru Nanak, the first Sikh guru, presented them with a spiritual acrostic:

" Manmai mohu maran madhu-soodhan maran bha-i-aa tab chaetaviaa ||
Mamma: Attached to worldly love, only upon death does the mortal think of the Destroyer of Demon then dying God's (Immortal) Nectar is remembered." SGGS||434

Other verses featuring Mamaa in Gurbani include acrostic selections by authors:

Fifth Guru Arjun Dev:

" Mamaa maaganehaar i-aanaa ||
MAMMA: The poser is clueless." Guru Arjun Dev SGGS||258

" Mamaa jaahoo maram pachhaanaa ||
MAMMA: One having perception of divine mysteries." SGGS||259

Bhagat Kabir:

" Mamaa mool gehiaa man maanai ||
MAMMA: When its origin is adhered to the soul is satiated." SGGS||342

" Mamaa man sio kaaj hai man saadhae sidh ho-e ||
MAMMA: The mind is busily pre-occupied, the mind when disciplined attains perfection." Kabir SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Manmai mat hir la-ee teree moorrae houmai vaddaa rog pa-i-aa ||
MAMMA: Your intellect has been plundered, O fool, pride has greatly afflicted you." SGGS||435

31 от 36

Gurmukhi Alphabet Yayaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Yayaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Yayaa. Снимка [S Khalsa]

Yayaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

Y - Gurmukhi Yayaa Pronunciation Guide

Yayaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Yayaa is represented by Y and is pronounced as ya-yaw with the emphasis on the second syllable. The Romanized spelling of Yayaa is phonetic and may also appear spelled as Yayya . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Yayaa in Sikh Scripture

Guru Nanak the first Sikh guru Sikh composed acrostic hymns featuring Yayaa as a young student:

" Yayai janam na hovee kad hee je kar sach pachhaannai ||
YAYYA: Birth is not taken again by one who realizes the True Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed similar style alphabetical acrostic shabads:

" Yayaa jaaro duramat do-oo ||
YAYYA: Burn away the egoistic toughts of double-mindedness.
Tiseh tiaag sukh sehajae so-oo ||
Relinquish them and sleep peacefully in equipoise.
Yayaa jaa-e parhu sant sarnaa ||
YAYYA: Go seek refuge of the Saints.
Jeh aasar e-aa bhavjal taranaa ||
With their help, the terrible world-ocean is crossed over.
" Yayaa janam na aavai so-oo ||
YAYYA: Birth is not taken again.
Ek naam lae maneh paro-oo ||
When the One name is taken with in the heart.
Yayaa janam na haaree-ai gur poorae kee ttaek ||
YAYYA: This lifetime shall not be wasted, if one has support of the Pure Enlightener.
Naanak teh sukh paa-i-aa jaa kai hee-a-rai ek ||14||
O Nanak, One finds peace with one's heart heart on attaining the One Lord." ||14|| Guru Arjun Dev SGGS||253

" Yayaa jatan karat bahu bidhee-aa ||
YAYYA: People make efforts of may kinds.
Ek naam bin keh lo sidhee-aa ||
Without the One Name, how far can anyone succeed?" SGGS||259

Bhagat Kabir a 15th century saint composed hymns in the acrostic style as well:

" Yayaa jo jaaneh tou duramat han kar bas kaa-i-aa gaa-o ||
YAYYA: If you comprehend anything, then destroy your double-mindedness and subdue the body-village." SGGS||342

32 от 36

Gurmukhi Alphabet Raaraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Raaraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Raaraa. Снимка [S Khalsa]

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

R - Gurmukhi Raaraa Pronunciation Guide

Raaraa is a consonant of the Gurmukhi script 35 akhar and identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Raaraa is a symbol for R and is pronounced with the tongue forward, is rolled and sounds like are-rrr. Raaraa is phonetic and may also appear spelled as Rarra . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Raaraa in Sikh Scripture

Sikh scripture of the Guru Granth Sahib includes the acrostic form of poetic verse featuring Raaraa of the Gurmukhi alphabet.

First Guru Nanak Dev, astonished his instructors when as a young boy given an assignment in school to write the alphabet, the child responded with a spiritual acrostic:

" Raarai rav rehiaa sabh antar jaetae kee-ae jantaa ||
RARRA: The Lord is contained among all beings He created." SGGS||434

Other authors of Guru Granth Sahib also composed signifigant alphabetical shabads in the acrostic style including:

Fifth Guru Arjan Dev:

" Raaraa rangahu iaa man apanaa ||
RARRA: Dye this thy heart with Love of the Lord." SGGS||252

" Raaraa raen hot sabh jaa kee ||
RARRA:Be the dust beneath the feet of all." SGGS||259

15th Century Saint Bhagat Kabir:

" Raaraa ras niras kar jaaniaa ||
RARRA: Worldly tastes I have found to be tasteless." SGGS||342

Third Guru Amar Das:

" Raarai raam chit kar moorrae hiradhai jinh kai rav rehiaa ||
RARRA: Remember the Lord and abide with those in whose heart he is ever present. SGGS||435

33 от 36

Gurmukhi Alphabet Lalaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Lalaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Lalaa. Снимка [S Khalsa]

Lalaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

L - Gurmukhi Lalla Pronunciation Guide

Lalaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Lalaa has the sound of L and is pronounced with the emphasis on the second syllable like sa-saw. The Romanized spelling of Lalaa is phonetic and may also appear spelled as Lalla, or Lallaa . Spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani.

Significance of Lalaa in Sikh Scripture

Guru Granth Sahib scripture includes an acrostic form of alphabetical poetic hymns featuring the Gurmukhi consonant Lalaa .

The teacher expressed astonishment when as a young school boy First Guru Nanak Dev wrote:

" Lalai laa-e dhandhhai jin chhoddee meethhaa maa-i-aa mohu kee-aa ||
LALLA: He who assigned the created beings to their tasks, has made such illusory involvement seem sweet to them." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev also composed alpabetical shabads featuring Lalaa including:

" Lalaa lapatt bikhai ras raatae ||
LALLA: Entangled, they are tainted by their taste for corrupt pleasures." SGGS||252

" Lalaa taa kai lavai na ko-oo ||
LALLA: Equal to Him, there is none." SGGS||252

" Lalaa laavo aoukhadh jaahoo ||
LALLA: Apply the medicine of God's name." SGGS||259

Bhagat Kabir also wrote featuring Lalaa in the acrostic style:

" Lalaa aisae liv man laavai ||
LALLA: Embrace devotional love and to your heart apply it" SGGS||342

34 от 36

Gurmukhi Alphabet Vaavaa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Vaavaa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Vavaa. Снимка [S Khalsa]

Vaavaa is a consonant of the Gurmukhi alphabet.

V - Gurmukhi Vaavaa Pronunciation Guide

Vaavaa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script of Gurbani and identical to its Punjabi alphabet counter part.

Vavaa may be represented by or V or W and is pronounced with the upper teeth touching the bottom lip with emphasis equally on both syllables so that it produces a sound between the English vaw-vaw and waw-waw. The Romanized spelling of Vaavaa is phonetic and may also appear spelled as Vava or Waawaa etc.. Care should be taken to produce the sound blending V or W which may sometimes be misrepresented or misprounounced by B such as commonly substituting the spelling of Baisakhi for Vaisakhi, though it is seldom, if ever, spelled Waisakhi . Spellings may also differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of scripture of Gurbani. Words are to be pronounced as written in scripture, which is why it is important to learn to recognize Gurmukhi script. For example the following words have several ways of being spelled:

Bikram and Vikram are both common, though probably not Wikram .

Gobind is most common, but may also be spelled as Govind and even Gowind .

Significance of Vaavaa in Sikh Scripture

Sikh scripture includes several acrostic form of poetic verse featruing Vavaa written by various authors of Guru Granth Sahib:

First Guru Nanak Dev impressed his tutors with his spiritual outlook and insights when as a student he wrote:

" Vavai vaasudae-ou parmaesar vaekhann ko jin vaes kee-aa ||
WAWWA: The all-pervading Transcendent Master oversees the world having created the form it wears." Fiorst Guru Nanak Dev SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev framed spiritual lessons within his acrostic style shabad:

" Vavaa vair na karee-ai kaahoo ||
WAWWA: Harbor not hatred against anyone." Guru Arjun Dev SGGS||259

15th century saint and poet Bhagat Kabir wrote an alphabetical compostion featuring Vavaa:

" Vavaa baar baar bisan samhaar ||
WAWWA: Again and again, dwell upon the abode of the Lord Master." SGGS||342

Third Guru Amar Das also favored the acrostic style of alphabetical composition:

" Vavai vaaree aa-ee-aa moorrae vaasudae-o tudh veesar-i-aa ||
WAWWA: Your turn has come, O fool, but you have forgotten the Luminous Lord. SGGS||435

35 от 36

Gurmukhi Alphabet Rrarraa of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Punjabi Akhar Rrarraa Significance in Sikh Scripture Gurmukhi Script Rharhaa. Photo © [S Khalsa]

Rrarraa is a consonant of the Gurmukhi alphabet

RR - Gurmukhi Rrarraa Pronunciation Guide

Rrarraa is a consonant of the 35 akhar Gurmukhi script featured in Gurbani and is identical to its Punjabi alphabet counterpart.

Rraarraa is pronounced with the tongue curled back to touch just behind the ridge at the roof of the mouth and sounds like ra. The Romanized spelling of Rraarraa is phonetic and may also appear spelled as Rhaarhaa . Other phonetic spellings may differ slightly in original Gurmukhi as well as Romanized and English translations of Gurbani depending on gramatical usage.

Significance of Rrarraa in Sikh Scripture

Several authors of Gurbani composed shabads in the acrostic style which feature the Gurmukhi consonant Rrarraa in Guru Granth Sahib scripture:

First Guru Nanak Dev showed his spiritual depth of character as a young student when we wrote:

" Rraarrai raarr kareh kiaa praanee tiseh dhiaavhu je amar hoaa ||
RRARRA: Why quarrel O mortal? Meditate on the imperishable Lord." SGGS||434

Fifth Guru Arjan Dev used various grammatical forms of Rrarraa in his acrostic shabad:

" Rraarraa rraar mittai sang sadhoo ||
RRARRA: Conflict is eliminated when associating with true the pious.
Karam dharam tat naam araadhoo ||
The essence of religious rites and creeds is meditation done in adoration of the Lord's Name.
Roorho jih basiou ridh maahee ||
In the heart of whom the Beauteous Lord abides,
Ouaa kee rraarr mittat binsaahee ||
Strife is erased, eliminated.
Rraarr karat saakat gaavaaraa ||
The opinionated argue foolishly in faithless disputes.
Jaeh heeai ahnbudh bikaaraa ||
Whose heart is filled with prideful intellect in ignorance bickers.
Rraarraa gurmukh rraarr mittaaee ||
RRARRA: Dispute is settled by the enlightened mouth which ceases to quarrel.
Nimakh maahe naanak samjhaaee ||47||
In an instant the Exalted instructor, O Nanak, is understood." SGGS||260

36 от 36

Gurmukhi Alphabet Ik Onkar of Gurbani Illustrated With Pronunciation

Ik Onkar Significance in Sikh Scripture Ik OanKar. Photo © [S Khalsa]

Ik Onkar is a combination character of the Gurmukhi Script.

Gurmukhi Pronunciation Guide to Ik Onkar

Ik Onkar is a combination character featuring the Gurmukhi numeral 1 and is symbolic of One Creator and Creation, in the verse Mool Mantar which appears at the very beginning of Gurbani, and throughout Sikh Scripture.

Ik Onkar is a phonetic spelling and may also be spelled Ik Oankar or Ek Onakaar . Broken into parts both word and symbol are correctly pronounced with stress on the vowels Ik-O-An-Kar:

Ik has a short i sound as in lick.

O has a long o sound as in oat.

An has short a sound like the u in un.

Kaar has a long aa sound as in car.

Significance of IK Onkar in Sikh Scripture

The character Ik Onkar, and the word Onkar, both signify in the scripture of Guru Granth Sahib and are featured together in the acrostic verses of poet Bhagat Kabir:

" Ik Onkar satnaam kartaa purkh gurprasaad ||
One creator at one with creation, a truly identifiable creative personalty, realized by the Enlightener's grace." SGGS||340

" Oankaar aad mai jaanaa ||
I know only the One Creative Original Being.
Likh ar maettai taa-eh na maanaa ||
What is written is also erased, I believe not in the perishable.
Oankaar lakhai jo koee ||
Creator and creation, behold them (as One).
So-ee lakh maettanaa na hoee ||6||
One seeing (and understanding) this, perishes not." ||6|| SGGS||340

Дълбоко потапяне в историята на социалното евангелско движение

Дълбоко потапяне в историята на социалното евангелско движение

Рецепти за събота на Остара

Рецепти за събота на Остара

Заряд на Богинята

Заряд на Богинята