https://religiousopinions.com
Slider Image

Тълкуване на сънищата в Библията

Бог използва сънищата в Библията много пъти, за да съобщи волята си, да разкрие своите планове и да обяви бъдещи събития. Библейското тълкуване обаче изисква внимателно тестване, за да се докаже, че идва от Бога (Второзаконие 13). И Йеремия, и Захария предупреждават да не разчитат на мечти, за да изразят Божието откровение (Еремия 23:28).

Ключов библейски стих

И те [фараонът-чашник и хлебар] отговориха: И снощи и двамата имахме мечти, но никой не може да ни каже какво означават.

Интерпретацията на сънищата е бизнес на Бог, отговори Йосиф. Давай напред и ми кажи мечтите си. Генезис 40: 8 (NLT)

Библейски думи за сънища

В еврейската Библия или Стария Завет думата, използвана за сън, е ll m, отнасяща се или до обикновен сън, или до такъв, който е даден от Бог. В Новия завет се появяват две различни гръцки думи за сън. Евангелието от Матей съдържа думата nar, отнасяща се конкретно до послания или сънища на оракул (Матей 1:20; 2:12, 13, 19, 22; 27:19). Деяния 2:17 и Юда 8 обаче използват по-общ термин за сън ( enypnion ) и за сънуване ( enypniazomai ), които се отнасят както до оракулски, така и до не-оракулски сънища.

А нощно виждане или виждане през нощта е друга фраза, използвана в Библията за означаване на съобщение или оракул мечта. Този израз се среща както в Стария, така и в Новия Завет (Исая 29: 7; Даниил 2:19; Деян. 16: 9; 18: 9).

Съобщение Сънища

Библейските сънища попадат в три основни категории: съобщения за предстоящо нещастие или късмет, предупреждения за фалшиви пророци и обикновени сънища без оракул.

Първите две категории включват сънища за съобщения. Друго име за съобщение сън е оракул. Съновиденията за съобщения обикновено не изискват тълкуване и те често включват директни инструкции, които се предават от божество или божествен помощник.

Иосиф Съобщение Сънища

Преди раждането на Исус Христос Йосиф имаше три съновнически съня относно предстоящи събития (Матей 1: 20-25; 2:13, 19-20). Във всеки от трите съня Ангел Господен се явил на Йосиф с ясни инструкции, които Йосиф разбирал и послушно следвал.

В Матей 2:12 мъдреците бяха предупредени в съновидение да не се връщат при Ирод. И в Деяния 16: 9 апостол Павел изживява нощно виждане на човек, който го подтиква да отиде в Македония. Тази визия през нощта вероятно беше сън за съобщения. Чрез него Бог инструктира Павел да проповядва евангелието в Македония.

Символични сънища

Символичните сънища изискват тълкуване, защото съдържат символи и други нелитерални елементи, които не са ясно разбрани.

Някои символни сънища в Библията бяха лесни за тълкуване. Когато синът на Яков Иосиф мечтае за снопове зърно и небесни тела, които се кланят пред него, братята му бързо разбраха, че тези сънища предсказват бъдещото им подчинение на Йосиф (Битие 37: 1-11).

Jacob s Dream

Яков бягаше за живота си от брат си близнак Исав, когато легна за вечерта край Луз. Тази нощ насън той имаше видение на стълба или стълбище между небето и земята. Божиите ангели се изкачваха и слизаха по стълбата. Яков видя Бог да стои над стълбата. Бог повтори обещанието за подкрепа, което беше дал на Авраам и Исаак. Той казал на Яков, че неговото потомство ще бъде много, благослови всички семейства на земята. Тогава Бог каза: Аз съм с вас и ще ви задържа където и да отидете и ще ви върне в тази земя. Защото няма да те оставя, докато не изпълня това, което съм ти обещал. "(Битие 28:15)

Пълното тълкуване на съня на Яков Стълба би било неясно, ако не беше твърдението на Исус Христос в Йоан 1:51, че той е тази стълба. Бог пое инициативата да достигне до хората чрез своя Син, Исус Христос, съвършената „стълба“. Исус беше „Бог с нас“, идват на земята, за да спасят човечеството, като ни свързват отново във връзка с Бога.

Фараон s сънища

Фараоновите сънища бяха сложни и изискваха умело тълкуване. В Битие 41: 1 57, фараонът мечтаел за седем дебели, здрави крави и седем кльощави, болезнени крави. Той също мечтаеше за седем пухкави уши от царевица и седем свити уши. И в двата съня по-малките са консумирали по-големите. Никой от мъдреците в Египет и гадателите, които обикновено тълкуват сънищата, не можеше да разбере какво означава мечтата на фараона.

Фараоновият иконом си спомни, че Йосиф е тълкувал съня си в затвора. И така, Йосиф беше освободен от затвора и Бог му разкри значението на съня на фараона. Символичният сън предсказваше седем добри години на просперитет в Египет, последвани от седем години глад.

Сънищата на цар Навуходоносор

Сънищата на цар Навуходоносор, описани в Даниил 2 и 4, са отлични примери за символични сънища. Бог даде на Даниил възможността да тълкува сънищата на Навуходоносор. Един от тези сънища, обясни Даниел, предсказа, че Навуходоносор ще се побърка в продължение на седем години, ще живее на нивата като животно, с дълга коса и нокти и ще яде трева. мечтата се сбъдна.

Самият Даниел имаше няколко символични мечти, свързани с бъдещите кралства на света, нацията на Израел и крайните времена.

Pilate s Wife s Dream

Жената на Pilate сънувала Исус за нощта, преди съпругът му да го предаде, за да бъде разпнат. Тя се опита да повлияе на Пилат да освободи Исус, като му изпрати съобщение по време на изпитанието, разказвайки на Пилат за нейния сън. Но Пилат игнорира предупреждението ѝ.

Бог все още ни говори чрез сънища?

Днес Бог комуникира предимно чрез Библията, писменото си откровение на своя народ. Но това не е да кажа, че той може да ни говори или да ни говори през сънищата. Изненадващ брой бивши мюсюлмани, които се обръщат към християнството, казват, че са дошли да повярват в Исус Христос чрез опита на един сън.

Точно както тълкуването на съня в древни времена изискваше внимателно тестване, за да се докаже, че сънят идва от Бога, същото важи и днес. Вярващите могат с молитва да поискат от Бога мъдрост и напътствия относно тълкуването на сънищата (Яков 1: 5). Ако Бог ни говори чрез сън, той винаги ще изясни смисъла си, точно както е направил за хората в Библията.

Източници

  • Dreams. Библейски речник на Holman Illustrated (с. 442).
  • Антично тълкуване на мечтите. Библейският речник на Лексем.
7 съвета за започване на практика на Рейки

7 съвета за започване на практика на Рейки

Религия в Лаос

Религия в Лаос

Какво е Candombl  ?  Вярвания и история

Какво е Candombl ? Вярвания и история